Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU
* Với máy móc thiết bị an toàn lao động
* Xe và các phương tiện vận tải, máy xây dựng
* Đồ hộp, bao bì đựng thực phẩm bằng nhựa, thuỷ tinh…
* Thiết bị viễn thông
* Cẩu trục, máy tời, xe nâng…

Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2006 “Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng”, để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Danh mục này tổ chức việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục theo QĐ 50/2006/QĐ-TTG phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng trước khi thông làm thủ tục hải quan thông quan và lưu thông trên thị trường


Hãy liên lạc với 094.66.555.38 để được cung cấp dịch vụ và giải đáp chi tiết.

Trả lời